омладински клуб у рачи

Дом здравља Куршумлија је један од учесника у креирању плана и програма рада омладинског клуба у Рачи ,који је суфинансиран од стране ГИЗА и општине Куршумлија .

омладински клуб у рачи