Медицинска сестра-техничар - 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време до 31.5.2024.године.