Медицинска сестра-техничар - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до 31.5.2024.године.