Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до 31.08.2024.године;

Све о конкурсу можете сазнати овде:

оглас за пријем у радни однос др медицине 2.docx